+421 33 7735091

Zväčšenie prsníkov – augmentácia

Zväčšenie pŕs – augmentácia
Plastická operácia zväčšenia prsníkov je jedným z najbežnejších zákrokov na našej klinike . Pre chirurgické zväčšenie prsníkov sa ženy môžu rozhodnúť z rôznych dôvodov. Často medzi ne patrí pocit nedostatočne vyvinutých prsníkov, rozdielna veľkosť, či zmeny tvaru ženských prsníkov po tehotenstve, výraznom schudnutí, či v dôsledku starnutia. Niekedy je zákrok potrebný na navrátenie tvaru prsníkov v prípadoch, kedy bol prsník alebo jeho časť odstránená so zdravotných dôvodov, napríklad po rakovine prsníka. Voperovanie prsných implantátov kozmetickými plastickými chirurgmi je najčastejší spôsob zlepšenia tvaru a veľkosti prsníkov. Zväčšenie prsníkov pomocou prsných implantátov môže prispieť k proporcionálnejšej postave a zlepšiť sebavedomie žien.
Výsledky zväčšenia vašich prsníkov sú obyčajne dlhodobé. Zemská príťažlivosť a účinky starnutia však nakoniec po viacerých rokoch pozmenia veľkosť a tvar prsníkov každej ženy. Ak budete po rokoch nespokojná so vzhľadom svojich prsníkov, môžete sa rozhodnúť, že podstúpite remodeláciu prsníkov, aby ste obnovili ich mladistvejší vzhľad.
Pre koho je operácia vhodná
 Malé, ovisnuté, či nerovnaké prsníky môžu byť v mnohých prípadoch príčinou nízkeho sebavedomia, pocitu rozpačitosti, ba až sociálnej izolácii a psychických problémov ich nositeliek, ktoré sú niekedy podmienené aj neakceptáciou, či výsmechom okolia. Operatívne zväčšenie, či vytvarovanie prsníkov môže v takýchto prípadoch pomôcť nielen zvýšiť sebavedomie, ale aj plnohodnotne sa začleniť do spoločenského, či partnerského života. Niektoré ženy môžu byť so svojimi prsníkmi vo všeobecnosti spokojné, chcú len, aby boli plnšie. Aj to môže viesť ženu k tomu, že si ich chce nechať zväčšiť.
Zväčšenie prsníkov môže podstúpiť žena až po dovŕšení 18 rokov života, pokiaľ to umožňuje jej celkový zdravotný stav. Použitie implantátov na zväčšenie prsníkov je kontraindikované u žien s neliečenou rakovinou alebo prekancerózami prsníka, aktívnou infekciou v tele, či s oslabeným imunitným systémom (ak užívajú liečbu na potlačenie imunity alebo chemoterapiu). Operácia sa neodporúča ani pacientkam s poruchami zrážania krvi, zlým hojením rán, či nedostatočným zásobením krvi v prsníku po predchádzajúcej operácii, eventuálne rádioterapii, keďže v týchto prípadoch môže byť zvýšené riziko komplikácií a zlý výsledok operácie. Zákrok nie je vhodné uskutočniť u tehotných alebo dojčiacich žien a ani v prípade, ak v blízkej dobe plánujete otehotnieť.Neexistuje žiaden dôkaz, že by prsné implantáty mali vplyv na tehotenstvo, alebo vašu schopnosť dojčiť, avšak tehotenstvo môže zmeniť veľkosť prsníkov nepredvídateľným spôsobom a mohlo by ovplyvniť dlhotrvajúce výsledky zväčšenia prsníkov. Takéto zmeny si môžu vyžiadať následnú operáciu na podvihnutie bradavky a dvorca smerom nahor a odstránenie prebytočnej voľnej kože. Podobne je to aj v prípade, že plánujete výrazne schudnúť. Preto vám váš lekár môže odporučiť, aby ste pred podstúpením operácie stabilizovali svoju hmotnosť.
Rozhodnutiu o podstúpení zákroku na zväčšenie prsníkov by malo predchádzať zrelé rozhodnutie pacientky po zvážení všetkých okolností a záväzkov, ktoré so zákroku vyplývajú aj do budúcna. Treba vedieť napríklad aj to, že prsné implantáty nie sú doživotné a v budúcnosti budete potrebovať výmenu implantátov eventuálne ich vybratie. Zmeny prsníkov, ktoré vzniknú následkom použitia prsníkových implantátov sú však nezvratné, a ak sa v budúcnosti rozhodnete pre vybratie implantátov, vaše prsia už nikdy nebudú také, aké boli predtým.
Na všetky vaše otázky v súvislosti s podstúpením zákroku na zväčšenie prsníka vám odpovieme v rámci osobnej konzultácie, ktorá bude predchádzať finálnemu rozhodnutiu, či podstúpiť operáciu a v akej miere. V priebehu konzultácie dostanete otázku, aké veľké prsia by ste chceli mať a opýtame sa vás na všetko, čo súvisí so vzhľadom vašich prsníkov. To pomôže vášmu chirurgovi pochopiť vaše očakávania a určiť, či ich možno reálne dosiahnuť. Váš plastický chirurg vám tiež vyšetrí prsníky a môže si urobiť fotografie do vašej zdravotnej karty. Zváži také faktory ako sú tvar a veľkosť vašich prsníkov, kvalita pokožky a umiestnenie bradaviek a dvorcov (pigmentovaná sfarbená pokožka okolo bradaviek) a na základe toho určí najvhodnejšiu formu zákroku. Ak máte ovisnuté alebo asymetrické prsia, môžeme vám spolu so zväčšením odporúčať aj modeláciu prsníkov, prípadne alternatívne riešenia, ako prsníkové vonkajšie epitézy, vypchávky alebo prenos iného tkaniva z tela na zväčšenie prsníkov.
Na konzultáciu by ste mali prísť pripravená, aby ste mohli prediskutovať svoj zdravotný stav. Táto diskusia bude zahŕňať informácie o prekonaných ochoreniach, iných ochoreniach (cukrovka), výskyte ochorení spojivového tkaniva – kožných a reumatoidných ochoreniach, poruchách zrážanlivosti krvi, poruchách imunity, alergiách na lieky, lekárskych ošetreniach, ktoré ste absolvovali, predchádzajúcich chirurgických operáciách vrátane biopsií prsníkov a o liekoch, ktoré v súčasnosti užívate. Opýtame sa vás, či sa u vás v rodine vyskytla rakovina prsníka a na výsledky mamografických a ultrazvukových vyšetrení. Je dôležité, aby ste poskytli úplné a pravdivé informácie, aby mohol váš lekár vylúčiť všetky riziká a dosiahnuť čo najlepší výsledný efekt.
Vzájomná dôvera medzi pacientom a lekárom je kľúčom k úspechu operácie. Pripravte si preto aj vy otázky, na ktoré potrebujete vedieť odpoveď pred rozhodnutím o podstúpení zákroku. Vyžiadajte si informácie o jednotlivých typoch implantátov, požiadajte vášho lekára, aby vám ukázal fotografie realizovaných zákrokov, aby ste vedeli zvážiť, aký môže byť výsledný efekt operácie.
Anatómia
 Prsníky sú párové žľazové orgány, ktorých primárnou biologickou funkciou je poskytnúť zdroj potravy pre dieťa po narodení. Hlavnou zložkou prsníkov je teda mliečna žľaza. Tvorí ju asi 15 až 20 lúčovito usporiadaných lalôčikov, uložených v tukovom tkanive, ktoré určuje celkovú veľkosť a tvar prsníka. V strede prsníka sa nachádza prsná bradavka obkolesená prsným dvorcom, kam ústia mliečne žľazy. Dvorec a bradavka sú charakteristické výraznou pigmentáciou, na rozdiel od pokožky zvyšného povrchu prsníka, ktorá je svetlá a tenká.
Tvar prsníka je daný geneticky a mení sa v závislosti od veku, váhy, ale aj v dôsledku hormonálnych vplyvov počas života človeka – počas menštruačného cyklu, tehotenstva, laktácie (dojčenia), menopauzy a pod. Aj keď zrelosť prsníkov nastáva okolo 18 – 20 roka života ženy, ich tvar sa ďalej mení, a to najmä počas tehotenstva a dojčenia. Mliečna žľaza sa totiž v čase tehotenstva a produkcie mlieka zväčšuje a výrazne zvyšuje svoju hmotnosť –z priemerných 150g niekedy až na 900g. Preto sa tvar prsníkov často považuje za finálny až po ukončení laktácie. To však neznamená, že po tomto období už nenastávajú v tvare a vzhľade prsníkov žiadne zmeny. Naopak najväčšie zmeny nastávajú práve v období, kedy sa pod vplyvom vekového faktora stráca elasticita kože dochádza k strate pevnosti a k ochabnutiu prsníkov, čo je pre ženy často neakceptovateľné.
Príprava na operáciu
 Termín zákroku je dobre naplánovať na obdobie mimo menštruácie, keďže toto obdobie nie je vhodné na operáciu. Nečakaná menštruácia však nie je dôvodom k odloženiu operácie.
Pri rezervácii termínu zákroku dostanete od svojho lekára žiadanku na predoperačné vyšetrenie, ktoré v tomto prípade bude doplnené o mamografické vyšetrenie alebo ultrazvuk (sono) pŕs. Zväčšenie pŕs je možné vykonať len v tom prípade, ak budú výsledky týchto vyšetrení v poriadku. Výsledky týchto vyšetrení by nemali byť staršie ako 14 dni pred dátumom operácie.
Keďže operácia pŕs prebieha v celkovej anestézii bude potrebné aj predanesteziologické vyšetrenie u nášho anestéziológa, ktorý bude zabezpečovať vaše znecitlivenie počas operácie. V deň operácie vás ešte raz vyšetrí aj váš chirurg, zhotoví fotodokumentáciu a namaľuje priebeh rezov, podľa ktorých bude postupovať pri operácii. Následne vám podá premedikáciu, ktorá vás utlmí až do operácie.
V prípade, že ste fajčiarka, je potrebné 2 – 4 týždne pred operáciou a podľa možnosti aj počas hojenia prestať fajčiť. Minimálne týždeň pred operáciou nesmiete užívať lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú (Acylpyrín, Aspirín, Anopyrín, Aspro, Acylcoffin, Alnagon, Defebrin, Harbureta, Mironal, Neuralgen a ďalšie) a niektoré protizápalové lieky (napr. Wobenzym), keďže môžu spôsobiť zvýšené krvácanie. Pred operáciou nie je vhodné ani užívanie homeopatík. Informujte svojho lekára o liekoch, ktoré pravidelne užívate, a dohodnite sa na ďalšom postupe s vašim chirurgom. So svojím gynekológom sa dohodnite, či je vhodné pred operáciou vysadiť antikoncepciu. Ak lieky neohrozujú priebeh operácie, budete ich užívať ďalej bez obmedzení.
Na našu kliniku sa dostavíte v určenú dobu a čas, na ktorom sa dohodnete so svojím chirurgom. Všetko budete mať uvedené v zmluve o prevedení zákroku. Zoberte si so sebou lieky, ktoré doma pravidelne užívate, na obdobie 2-3 dní, veci osobnej hygieny, doklady, výsledky vyšetrení, prezuvky, pyžamo alebo nočnú košeľu s rozopínaním vpredu. Na deň prepustenia si tiež nachystajte vrchnú časť oblečenia na rozopínanie, keďže po operácii by bolo vyzliekanie a obliekanie cez hlavu bolestivé. Šesť hodín pred plánovaným časom operácie nesmiete jesť ani piť. Ak nosíte kontaktné šošovky, nezabudnite si ich pred operáciou vybrať. Gélové nechty si pred operáciou nie je nutné odtrániť.
Pri rezervácií termínu operácie je nutné zložiť zálohu, na ktorej výške sa dohodnete so svojim lekárom. Operáciu budete hradiť v deň operácie na našej recepcii alebo prinesiete potvrdenie o zrealizovaní platby, príp. o bankovom prevode.
Priebeh operácie
 Zväčšenie prsníkov sa vykonáva vložením prsníkového implantátu buď pod prsnú žľazu, alebo pod hrudný sval, eventuálne kombináciou týchto metód. Alternatívnou možnosťou je použitie vlastného tuku z inej časti tela na zväčšenie prsníkov. Rezy sú vykonávane tak, aby boli umiestnené na miestach kde sú najmenej nápadné, pod prsníkom v ryhe, v podpazuší alebo na dolnom okraji dvorca. Rez je často menší, ako 4 cm. Po urobení rezu chirurg vytvorí dutinu, do ktorej sa vloží implantát. Pred vložením definitívneho implantátu sa vkladá do dutiny sizer (gumový implantát , ktorý sa dá doplniť na rôzny objem). Tento má za úlohu potvrdiť správnosťvybraného implantátu.
Po vložení implantátu sa rany zvyčajne zošijú vnútorným vstrebateľným stehom, ktorý sa po niekoľkých týždňoch rozpustí. Kožný steh vyberáme približne 12 – 14 dní po operácii.
Endoskopicky asistovaná augmentácia
 Na našej klinike sa snažíme vždy držať krok s najmodernejším technológiami a prístupmi v estetickej medicíne, ktoré umožňujú dosiahnuť lepšie výsledky pre naše pacientky pri čo najmenšom a najšetrnejšom zásahu do organizmu.
Výber implantátov
21. storočie prináša nové možnosti pre ženy, ktoré zvažujú zväčšenie prsníkov alebo výmenu starých implantátov za nové. Moderné silikónové gélové implantáty schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ako aj Americkou organizáciou pre registráciu potravín a liekov (FDA), či Európskou liekovou agentúrou (EMA) sú vyrábané v rôznych veľkostiach, tvaroch, s hladkým, alebo textúrovaným povrchom. Výber tvaru a veľkosti implantátu a umiestnenie jazvy závisí od tvaru a veľkosti vašich prsníkov, požadovaného výsledného efektu operácie a odporúčaní vášho chirurga, ktorý pred operáciou overí aj nezávadnosť zvoleného implantátu.
Všetky prsné implantáty majú pevný vonkajší obal zo silikónovej gumy, ktorý sa nazýva lúmen a sú vopred naplnené mäkkým, elastickým silikónovým gélom. Podľa svojho základného tvaru sa delia na okrúhle a kvapkové (anatomické). Použitie kvapkových implantátov je obmedzené len na určité tvary pŕs a nie je možné ich vložiť cez pažu. Ich výhodou je prirodzenejší tvar poprsia, hlavne pri umiestnení implantátu pod prsnou žľazou alebo v prípadoch, keď potrebujeme doplniť chýbajúce tkanivo pŕs hlavne v jeho dolnej polovičke. Nevýhodou je väčšie riziko pootočenia alebo posunu implantátu. Guľaté implantáty sú vhodné pre väčšinu tvarov pŕs, hlavne v prípadoch, kedy potrebujeme doplniť chýbajúce tkanivo v hornej polovičke pŕs, a čo je podstatné, nehrozí im pootočenie.
Na našej klinike používame implantáty najvyššej kvality.
Implantáty sú tvorené textúrovaným – zdrsneným plášťom, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev spevneného, vysoko odolného a elastického silikónu. Vďaka svojmu povrchu vykazujú takmer nulový výskyt tvorby tzv. kapsuly. Sú plnené netečúcim silikónovým gélom s pamäťovým efektom, ktorý v prípade porušenia implantátu neuniká.
Priemerná životnosť v súčasnosti vyrábaných implantátov sa udáva okolo 20 rokov a viac, čo je dvojnásobok priemernej životnosti starších typov implantátov. Tie sa navyše odporúča preventívne vymeniť pred uplynutím tejto doby, pretože pri prasknutí z nich uniká silikónový gél. Novšie implantáty obsahujú netečúci gél, čo zabraňuje jeho únik v prípade poškodenia implantátu. Napriek tomu však tieto nové implantáty nemožno považovať za doživotné.
Nové vedecké údaje o bezpečnosti prsných implantátov sa zhromažďujú rýchlo. Je možné, že v budúcnosti budú vďaka pokroku k dispozícii ďalšie typy výplňových materiálov. Chirurgické techniky na zväčšenie prsníkov a prsné implantáty sa naďalej zdokonaľujú, čím sa zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť zákroku. Najnovšie informácie vám poskytne váš plastický chirurg.
Pooperačný režim a obmedzenia
 Po dokončení operácie budete premiestnená do priestorov pooperačnej miestnosti určených na zotavovanie, kde budete naďalej dôsledne monitorovaná. Približne po dvoch hodinách na pooperačnej izbe sa pacientky premiestnia do lôžkovej časti. Všetky pacientky operované v celkovej narkóze ostávajú na klinike do ďalšieho dňa, resp. až 48 hodín. Prsia sú po operácii obalené gázovými obväzmi alebo sa použije chirurgická podprsenka. Následne dostanete kompresnú podprsenku eventuálne aj prsný pás. Pooperačné krvácanie sa odvádza pomocou drénov, ktoré sa vo väčšine prípadov vyberú po 24 hodinách. Tesne po operácii sa môže objaviť určitá zmena farby a opuchnutie prsníkov, ktoré po čase vymiznú. Väčšina zvyšného opuchnutia sa vstrebe v priebehu mesiaca.
Väčšina pacientok vstane z postele v deň operácie a v sprievode dospelej osoby (zdravotnej sestry) je schopná chodiť už niekoľko hodín po zákroku. Je veľmi dôležité, aby ste sa vždy po niekoľkých hodinách poprechádzali, a obmedzili tak riziko vytvorenia krvnej zrazeniny v nohách. Počas prvých 2-5 dní po chirurgickom zväčšení prsníkov môžete v oblasti hrudníka pociťovať stuhnutosť a bolesť. V prsníkoch môžete pociťovať napätie a môžu byť citlivé na dotyk a na pokožke môžete pociťovať teplo alebo svrbenie. Môže sa stať, že budete mať problém zdvihnúť paže, preto je dôležité nachystať sina toto obdobie odevy na predné zapínanie. Operačné rany môžete po prvýkrát osprchovať za 2-3 dni od vytiahnutia drénov. Po osprchovaní neodporúčame odlepovať náplasti. V prípade odlepenia je potrebné prelepiť ranu papierovým leukoplastom. Až do vybratia stehov je dobré ponechať rany v takomto stave. Po vybratí stehov je možné hojeniu rán pomôcť prikladaním silikónových náplastí, prípadne natieraním špeciálnymi prípravkami na zabránenie tvorby koloidných jaziev.
Počas rekonvalescencie je dôležité dodržiavať pokyny vášho plastického chirurga, ktoré dostanete pred prepustením. Na čas prepustenia si budete musieť zabezpečiť sprievod kompetentnej dospelej osoby, do starostlivosti ktorej vás odovzdáme. Osoba, ktorá sa o vás bude v pooperačnom režime starať dostane tiež všetky potrebné pokyny k pooperačnej starostlivosti a drenážach, ak boli zavedené, bežných symptómoch, ktoré sa u vás vyskytnú a akýchkoľvek možných znakoch komplikácie. Táto osoba by sa mala starať o vás, resp. o vaše deti minimálne na niekoľko prvých dní po operácii. V deň prepustenia vám ešte previažeme operačné rany a vymeníme obväzy za čisté.
Po zväčšení prsníkov sa obvykle môžete vrátiť do práce už o niekoľko dní v závislosti od typu činností vyžadovaných vo vašom zamestnaní. Fyzickým činnostiam by ste sa však mali vyhýbať najmenej prvé dva týždne po operácii. Nemali by ste nič zdvíhať, tlačiť ani ťahať, a nemali by ste vykonávať žiadnu namáhavú činnosť ani otáčať hornou časťou tela. Minimálne jeden týždeň po operácií sa nesmie riadiť motorové vozidlo. Potom musíte byť prinajmenšom ďalší mesiac opatrná a zaobchádzať s prsníkmi mimoriadne jemne.
Nezabudnite, že kontakt s plastickým chirurgom sa nekončí, keď opustíte operačnú sálu. Do ambulancie vášho plastického chirurga budete chodiť v predpísaných intervaloch na kontrolu, počas ktorej bude hodnotený stav prsníkov. Váš chirurg vám poradí, aby ste si naplánovali bežné sonografické resp. mamografické vyšetrenia vo frekvencii odporúčanej podľa vašej vekovej skupiny. Spojte sa s ním, ak budete mať akékoľvek otázky alebo obavy počas svojej rekonvalescencie, prípadne ak budete neskôr potrebovať ďalšie informácie.
 
Komplikácie
 Každý rok tisícky žien podstúpia úspešné chirurgické zväčšenie prsníkov. To však neznamená, že tieto operácie neprinášajú so sebou aj isté riziká, ktoré si treba uvedomiť. Chirurgia nie je exaktná veda, a preto nie je možné zaručiť stopercentný výsledok. Svetové štatistiky ukazujú, že kozmetické operácie sú zaťažené približne 5- 10% komplikácií. Vo väčšine prípadov sa však tieto komplikácie dajú vyriešiť.
O možných rizikách, ktoré sa vťahujú konkrétne na vašu osobu,vám najviac povie váš plastický chirurg počas osobnej konzultácie. Vo všeobecnosti však k možným komplikáciám patria reakcie na anestéziu, hromadenie krvi, ktorú je potrebné odviesť chirurgicky, či infekcia. Aj keď sa to stáva zriedkavo, môže si infekcia, v prípade že neustúpi po vhodnej liečbe, vyžiadať aj odstránenie implantátu. Chirurgické zväčšenie prsníkov môže viesť k zmenám v citlivosti bradaviek alebo prsníkov, aj keď tieto zmeny bývajú iba dočasné.
Po vložení prsného implantátu sa okolo neho vytvorí jazvová kapsula, čo je súčasťou procesu prirodzeného liečenia. Táto kapsula sa môže niekedy príliš stiahnuť okolo implantátu, čo spôsobí pocit, že máte prsia pevnejšie ako zvyčajne. Tento jav sa nazýva kapsulárnakontraktúra a považuje sa za najzávažnejšiu komplikáciu zväčšenia prsníkov, ktorá sa v rôznych stupňoch vyskytuje asi u 5% pacientok. Ak je kontraktúrazávažná, môže viesť k ťažkostiam alebo zmenám vzhľadu prsníkov. V takých prípadoch môže byť potrebný ďalší chirurgický zákrok na úpravu alebo odstránenie zjazveného tkaniva, prípadne na odstránenie alebo výmenu implantátu.
Niektoré ženy s prsnými implantátmi informovali o problémoch a určitých chorobách súvisiacich so spojivovým tkanivom a imunitou. Aj ženy bez implantátov trápia tieto ochorenia, preto je kľúčovou otázkou, či prsné implantáty zvyšujú riziko vzniku takýchto stavov. Bolo vykonaných niekoľko veľkých štúdií, ktoré ubezpečujú, že u žien s prsnými implantátmi nie je zvýšené riziko týchto chorôb.
Napriek rôznym mýtom, neexistuje žiaden vedecký dôkaz, že zväčšenie prsníkov zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Prítomnosť implantátov však môže technicky skomplikovať vykonanie a vyhodnotenie mamografického vyšetrenia. Môže ísť o osobitný problém v prípade žien, ktoré viac ohrozuje rakovina prsníka kvôli výskytu v rodine, prípadne ak ste vo veku, kedy je potrebné pravidelne vykonávať mamografické vyšetrenie. Vtedy bude pre vás dôležité, aby ste si vybrali rádiológa, ktorý má skúsenosti s röntgenovaním chirurgicky zväčšených prsníkov. Vaše prsia bude potrebné zröntgenovať z iných uhlov. V niektorých prípadoch vám váš plastický chirurg môže odporúčať iné typy vyšetrení, ako je napríklad ultrazvuk alebo zobrazovanie magnetickou rezonanciou

 

Vážená pacientka

Rozhodli ste sa pre operačný výkon s použitím gélových silikónových implantátov za účelom zväčšenia alebo modelácie prsníkov. Je potrebné oboznámiť sa s nasledujúcimi informáciami o operačnom výkone.
– operácia sa realizuje v celkovej anestézii a je potrebné interné predoperačné vyšetrenie
– existujú tri základné prístupové cesty, pričom je možné vloženie pod žľazu alebo pod sval

a. prístup z pod prsníkovej ryhy – submammárny
b. prístup z okolia prsnej bradavky – periareolárny
c. prístup z podpazušia – axilárny

Príprava na operáciu:

-vstupná konzultácia a vyšetrenie odborným lekárom – plastickým chirurgom – plánuje sa operácia (veľkosť implantátov, prístupová cesta atď)
-je potrebné interné predoperačné vyšetrenie
-aspoň 2 týždne pred operáciou neužívať lieky ako aspirín alebo iné lieky zhoršujúce krvnú zrážanlivosť
-vhodné je aspoň 2 dni pred operáciou nefajčiť
-je potrebné naplánovať si pooperačný doprovod aj v prípade že prespíte v zdravotníckom zariadení prvú noc po operácii

V deň operácie:

-všetky lieky, ktoré používate treba konzultovať s lekármi
-lekárov treba oboznámiť so známymi alergickými reakciami na lieky alebo leukoplast
-nejedzte ani nepite žiadne tekutiny 6 hodín pred operáciou
-aj po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia je potrebné zotrvať v prítomnosti zodpovednej dospelej osoby najmenej 24 hodín
-pred operáciou podávame lieky na upokojenie
-potrebná je fotografická dokumentácia

Priebeh operácie:

-operácia sa realizuje v celkovej anestézii (je potrebné prečítať si a podpísať informovaný súhlas o operácii v celkovej anestézii)
-operácia sa začína dôkladnou dezinfekciou operačného poľa
-plastický chirurg pomocou chirurgického inštrumentária podľa naplánovanej chirurgickej prístupovej cesty vytvára priestor pre vloženie implantátu
-po vytvorení lôžka pre implantát sa dôsledne zastavujú všetky potencionálne zdroje krvácania a rana sa vyplachuje 3% peroxidom vodíka
-nasleduje vloženie implantátov a uzavretie prístupovej cesty v niekoľkých vrstvách (zašívanie)
-niekedy podľa zváženia operatéra je potrebné vložiť do rany tzv. podtlakové (Redonove) drény, ktorých úlohou je zabrániť prípadnému nakrvácaniu a tvorbe krvnej zrazeniny v okolí implantátu – podtlakové drény sa obyčajne odstraňujú na 1. pooperačný deň
-výkon trvá približne 90 minút
-po prekrytí operačných rán sterilnou gázou nasleduje návlek elastickej podprsenky, ktorú je potrebné nosiť niekoľko týždňov po operácii
-počas operácie sa podávajú antibiotiká do žily ako prevencia prípadnej infekcie
-výkon je semiambulantný (pobyt v zdravotníckom zariadení od 8 do 24 hodín)
-po operácii odchádza pacient domov s doprovodom

Pooperačný priebeh:

-priebeh a doba hojenia sú individuálne, ale v zásade sa hovorí o niekoľkých týždňoch
-veľmi dôležitý je fyzický pokoj, najmä prvých 48 hodín po operácii vhodné ostať na lôžku
-často sú potrebné lieky od bolesti (anelgetiká) – ale opäť pozor na lieky podporujúce krvácanie (napr. acylpirín)
-nefajčiť 48 hodín po operácii
-nepoužívať alkoholické nápoje aspoň 5 dní po operácii
-prvá kontrola po týždni, následné kontroly po dohovore s operatérom
-pri akýchkoľvek komplikáciách – bolesť, krvácanie, zvýšená telesná teplota – je potrebné oboznámiť operatéra

Riziká a komplikácie:

-riziká tejto operácie rozdeľujeme na všeobecné a špecifické

a) všeobecné riziká

-infekcia
-hematóm (krvný výron)
-zmena citlivosti
-pooperačná bolestivosť
-predĺžené hojenie najmä u fajčiariek

b) špecifické riziká

-pretrhnutie implantátov následkom poškodenia chirurgickým inštrumentáriom, úrazom alebo prirodzeným opotrebovaním
-kontraktúra – ide o nadmerné stvrdnutie tkaniva okolo implantátov, pričom toto stvrdnutie môže vytvoriť deformáciu, bolestivosť alebo stvrdnutie
-extrúzia – pretlačenie implantátu cez tkanivový obal alebo inak poškodené tkanivo
-nespokojnosť s kozmetickým výsledkocm ako napr. jazvovité deformácie, posunutie implantátu, asymetria, ptóza (ovisnutie)

Výsledný efekt je zvyčajne veľmi dobrý.