+421 33 7735091

Face liffting

Lifting tváre
Snaha o zachovanie mladého vzhľadu je v dnešných dňoch trendom najmä medzi ľuďmi, ktorí chcú čo najdlhšie ostať v pracovnom procese. Na druhej strane však je tu časový faktor, ktorý spolu so stresovým, či znečisteným prostredím, prípadne nesprávnym životným štýlom pracuje proti nám a prejavuje sa najmä na našej tvári ochabnutím pokožky, tvorbou vrások, či rýh. Vrásky sa môžu u rôznych ľudí prejaviť rôznym spôsobom a na rozličných miestach. U niekoho sa môžu vyvinúť hlboké ryhy medzi nosom a ústami, kým u iných sa skôr objavia v dolnej časti tváre okolo úst alebo na krku, prípadne na čele pod vplyvom mimických pohybov tváre.
Všetky tieto nedostatky možno efektívne odstrániť prostredníctvom operačnej techniky známej pod názvom lifting tváre alebo facelift. Ide o operatívne napnutie a odstránenie nadbytočnej kože a celkové vyhladenie kontúr tváre, výsledkom čoho je vizuálne omladenie tváre v priemere o 5 – 10 rokov. Lifting je jednou z najstarších a zároveň najefektívnejších estetických operácií, aj keď jej zvládnutie je náročné tak pre operatéra, ako aj pre pacientov. Záujem o lifting tváre prejavujú najmä ženy, avšak v poslednom období stúpa záujem aj medzi mužskou časťou populácie.

Pre koho je operácia vhodná
Lifting tváre sa najčastejšie vykonáva vo veku od 40 do 65 rokov, nie je však vylúčená ani operácia mladších ľudí v prípade, že sa u nich známky starnutia prejavia v mladšom veku. Operácia je možná aj u starších osôb, pokiaľ to umožní ich zdravotný stav. Prirodzenou podmienkou pre uskutočnenie operácie je dobrý celkový zdravotný stav pacienta, či pacientky. Problémovými pre realizáciu zákroku môžu byť niektoré chronické ochorenia, ako cukrovka, reumatoidná artritída, sklerodermia, lupus, ale aj napríklad vysoký tlak krvi, ktorý je potrebné v prípade podstúpenia zákroku stabilizovať na požadovaných hodnotách.
Rizikovým faktorom pri operácii môže byť aj fajčenie, ktoré zhoršuje prekrvovanie tváre a môže spôsobiť odumretie alebo ťažšie hojenie operovaných častí pokožky. Je preto podstatné vyhýbať sa fajčeniu minimálne 2 – 4 týždne pred podstúpením operácie.
Dôležitou podmienkou pre absolvovanie zákroku je realistické nastavenie očakávaní. Lifting tváre vám pomôže ubrať pár rokov na vašej tvári napnutím pokožky a vyhladením hlbších vrások. Nebudete však po ňom v žiadnom prípade vyzerať ako niekto iný a neodstráni ani jemnejšie vrásky napr. okolo úst a očí. Poraďte sa s vašim lekárom, aké výsledky možno očakávať od zákroku skôr, než sa rozhodnete pre jeho absolvovanie. Dôležité je vedieť, že zákrok po sebe nezanechá žiadne viditeľné stopy a ani nebude vaša tvár vyzerať neprirodzene. Výsledok operácie nie je doživotný, keďže lifting nezabraňuje ďalšiemu starnutiu pokožky. Trvanie efektu operácie možno predpokladať približne 5 – 10 rokov v závislosti od veku, kedy je zákrok realizovaný. V prípade záujmu pacienta, či pacientky možno zákrok po tomto období zopakovať.
Anatómia
Tvárová časť tela sa skladá z niekoľkých vrstiev tkanív, pričom pri faceliftingu sa pracuje s troma povrchovými vrstvami: koža, podkožný tuk a svalovo väzivová vrstva. Cieľom operácie je na jednej strane vypnutie a odstránenie prebytočnej kože, ale hlavne vyhladenie svalovo väzivovej vrstvy tváre, prípadne odobratie a doplnenie podkožného tuku tak, aby sa dosiahol finálny efekt hladkej a vypnutej pokožky na tvári.

Pozor pri operácii treba dávať najmä na zakončenia tvárových nervov, ktoré by v prípade poškodenia mohli znamenať nepríjemné následky pre pacienta, či pacientku.

Príprava na operáciu
Ako pri každom inom zákroku, aj v prípade liftingu tváre mimoriadne dôležitým prvým krokom je konzultácia s operujúcim lekárom. Na základe rozhovoru váš lekár zistí, aké sú vaše požiadavky a očakávania a na základe toho vypracuje operačnú stratégiu zákroku, ktorú s Vami prediskutuje. Je nesmierne dôležité, aby ste sa pre zákrok rozhodovali na základe realistických očakávaní a kompletných informácií o priebehu operácie, pooperačných obmedzeniach, dobe rekonvalescencie, ako aj možných komplikáciách zákroku. Váš lekár vám dá aj špecifické inštrukcie k príprave na zákrok vrátane stravovacích obmedzení, obmedzenia fajčenia, či užívania liekov.

Priebeh operácie
Na základe konzultácie s lekárom a požiadaviek pacienta, či pacientky sa lifting tváre môže vykonať v zvolenom rozsahu a rôznymi spôsobmi, prípadne ich kombináciou. Všetky zákroky sa vykonávajú prostredníctvom dobre skrytých rezov v oblasti vlasov, resp. za ušnicami tak, aby nezanechali viditeľné stopy. My v Avelane clinic prichádzame aj s novými, modernými metódami liftingu, ktoré uľahčujú a skracujú priebeh operácie, zmenšujú riziká nežiaducich účinkov na mininum a umožňujú dosiahnuť lepšie a trvácnejšie výsledky pre našich klientov a klientky.

Lifting krku a dolnej tretiny tváre
Najčastejšie majú pacienti záujem práve o tento typ liftingu, ktorého cieľom je odstránenie nadbytočnej kože a tuku z oblasti krku a dolnej polovice tváre, spevnenie pokožky a odstránenie vráskových pruhov na krku, redukcia dvojitej brady, vyhladenie kontúr sánky a výrazných rýh okolo úst, prípadne v niektorých prípadoch aj čiastočné podvihnutie líc.
Lifting strednej a dolnej tretiny tváre
Je určené pre osoby, u ktorých sa neprejavili výrazné známky starnutia v oblasti krku. Naopak, okrem nedostatkov v dolnej časti tváre sa zameriava napríklad na vyhladenie hlbokých rýh medzi nosom a ústami, či zdvihnutie lícneho tkaniva, čím sa dá dosiahnuť zvýraznenie lícnych kostí.

MACS lifting
Tento typ zákroku patrí k modernejším a menej invazívnym formám liftingu krku, dolnej a strednej časti tváre. Pri zákroku sa vytvoria len malé zárezy, cez ktoré sa pomocou pevných vláken natiahnu hlbšie tvárové tkanivá a prichytia sa o pevné body v blízkosti ušníc a čela. Výhodou tohto typu lifting je, že zanecháva menšie jazvy, a teda aj menšie riziko krvácania, umožňuje rýchlejšiu regeneráciu po operácii a podľa dostupných informácií zabezpečuje dlhodobejší a prirodzenejší výsledok. Klinika Avelane je jediným pracoviskom, ktoré tento typ zákroku ponúka na Slovenskom trhu.
Lifting čela
Lifting čela je možné urobiť tradičnými liftingovými postupmi, ale klinika Avelane, ako jediná na slovenskom trhu ponúka tento typ zákroku aj endoskopickou metódou. Využíva pritom inovatívnu technológiu MultiPoint Technology (MPT™) od firmy Endotine, ktorá spočíva vo vkladaní malých vstrebateľných implantátov cez minimálne otvory v operovanej oblasti. Unikátny dizajn implantátov s viacerými záchytnými bodmi umožňuje zachytenie a natiahnutie tkaniva, pričom rovnomerne rozkladá napätie pre maximalizáciu fixácie. Táto inovatívna technológia umožňuje efektívnu kontrolu tvarovania tkaniva aj pri minimalizácii operačného času, zásahu do organizmu a zanechaných stôp na pokožke.

Lipolifting
Pri liftingu tváre sa často okrem odstraňovania nadbytočného tuku využíva aj opačná metóda lipoliftingu, teda vkladania tuku na miesta, kde je to potrebné pre vyhladenie tvárových častí, či vrások. Pri tejto technológii sa využívajú vlastné tukové bunky odobraté z iných častí tela, kde zásah nezanechá viditeľné stopy. Odobratý tuk sa následne jemnou kanylou prenáša a vkladá na rôzne miesta na tvári.
Stredný endoskopický lifting tváre
Táto metóda je vhodná obzvlášť pre pacientov, ktorí vyžadujú riešenie špecifického nedostatku lokalizovaného v jednej časti tváre. Nie je naopak vhodný na riešenie komplexného liftingu tváre, ktorý vyžaduje odstránenie väčšieho množstva nadbytočnej kože alebo tuku. Endoskopický facelift sa uskutočňuje cez minimálne rezy, cez ktoré sa prostredníctvom tenkých nástrojov za pomoci mikroskopickej kamery vykoná požadovaná korekcia. Ako pri vyššie uvedených zákrokoch aj v tomto prípade je benefitom minimálny zásah do štruktúry tváre, rýchle hojenie bez zanechania viditeľných stôp.

Anestézia
Na klinike Avelane všetky liftingy tváre a krku vykonávame v lokálnej anestézii. V prípade požiadavky pacienta, či pacientky, je možné vykonať zákrok aj v celkovej anestéze.
Pooperačný režim a obmedzenia
Hospitalizácia po liftingovom zákroku v lokálnej anestézii nie je potrebná. V prípade celkovej anestézie môže trvať 1-2 dni v závislosti od rozsahu operácie. Bezprostredne po zákroku bude vaša tvár obviazaná, prípadne bude v ráme za ušnicou umiestnená drenáž. Obväzy aj drenáže môžu byť odstránené spravidla 1 – 2 dni po zákroku. 5 – 10 dní po operácii vám lekár vyberie aj stehy, pokiaľ nebudú použité samovstrebávacie.
Na klinike Avelane budeme počas vášho pooperačného pobytu u nás vykonávať kontinuálny monitoring vitálnych funkcií a bolesti, na základe ktorého vám lekár predpíše vhodné prostriedky na utíšenie prípadnej bolesti.
Sprievodným javom po operácii budú opuchy a modriny na vašej tvári, na ktoré sa treba pripraviť a vyzbrojiť sa trpezlivosťou na obdobie 2 – 3 týždne, počas ktorých opuchy a podliatiny postupne vymiznú. Na urýchlenie tohto procesu si môžete po konzultácii s lekárom prikladať studené obklady, prípadne sa snažiť mať hlavu čo najviac vo vertikálnej polohe. Aj počas obdobia rekonvalescencie je dôležité zachovať nefajčiarsky režim, aby ste znížili v maximálnej miere riziko odumretia nezahojených tvárových tkanív.

Väčšina ľudí sa môže vrátiť k svojim každodenným aktivitám a do spoločenského života v priebehu 2 – 3 týždňov po operácii. Samotné hojenie však trvá asi 2 – 3 mesiace, počas ktorých môže pretrvávať pocit mierneho napätia, precitlivenosti, alebo zníženej citlivosti v tvárovej oblasti. V tomto období by ste mali ešte obmedziť fyzickú námahu, ako aj opaľovanie. Odporúča sa aj používanie ochranných krémov na tvár s ochranným faktorom proti UVA a UVB žiareniu.

Komplikácie
Pooperačné opuchy, hematómy, zmeny citlivosti, suchá koža a pocity napätia, či cudzej tváre sú bežným a dočasným stavom po operácii, a nepovažujeme ich za komplikáciu. Samozrejme, aj v tomto prípade môžu nastať určité komplikácie, o ktorých je dobre vedieť a urobiť všetko pre minimalizáciu rizika ich vzniku.
Každá z operácií prináša so sebou isté riziká, medzi ktorými je riziko vzniku pľúcnej embólie, alergickej reakcie na podávané lieky, či infekcie. Ďalšou z možných komplikácií v prípade liftingu je vznik hematómu, ktorý môže byť natoľko veľký, že sa nebude dať odstrániť inak, ako chirurgicky. Ide však o veľmi zriedkavé komplikácie.
Špecifickými komplikáciami liftingu je nekróza – odumretie časti kože s následnou jazvou. Rizikovou skupinou v tomto prípade sú najmä fajčiari, preto sa odporúča minimálne 6 týždňov pred a po operácii vynechať cigarety zo svojho denného programu.

Najzávažnejšou komplikáciou pri liftingu tváre je poranenie tvárového nervu, ktoré asi v 3 – 4% prípadov ostáva s trvalými následkami a obmedzením mimiky tváre.