+421 33 7735091

Operácia nosa

Odporúčam:

1. funkčná a korektívna septorinoplastika v celkovej anestézii

2. k operácii sú potrebné nasledovné vyšetrenia:

– KO
– FW
– hemokoagulačné parametre: PT INR, Fbg,
– biochemické vyšetrenie krvi : gly, krea, bil. c. , ALT, NA+K
– ekg

3. interné predoperačné vyšetrenie – záver

Termín hospitalizácie: ………………, prosím dostaviť sa o 8:00 ráno nalačno, 6 hodín pred operáciou nejesť ani nepiť a priniesť pyžamo a papuče