+421 33 7735091

Operácia nosohltanovej mandle

Odporúčam:

1.chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle – endoskopická adneoidektomia shaver v celkovej anestézii

2. k operácii sú potrebné nasledovné vyšetrenia:
– KO
– FW
– hemokoagulačné parametre: PT INR, Fbg,
– biochemické vyšetrenie krvi : gly, krea, bil. c. , ALT, NA+K

3. pediatrické predoperačné vyšetrenie – záver

Termín hospitalizácie: ………………, prosím dostaviť sa o 8:00 ráno nalačno, 6 hodín pred operáciou nejesť ani nepiť a priniesť pyžamo a papuče